خرید و دانلود جزوه کامل مبانی اقتصاد مهندسی بر مبنای کتاب دکتر اسکونژاد

خرید و دانلود جزوه کامل مبانی اقتصاد مهندسی بر مبنای کتاب دکتر اسکونژاد

17,800 14,400 تومان

آشنا شدن دانشجویان با اصول و مبانی اقتصاد و ارائه تکنیک و مفاهیم لازم برای مقایسه طرح ها و پروژه های مختلف سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بهره، تورم و ...

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد ولی زاده

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد ولی زاده

28,600 19,800 تومان

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد ولی زاده

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد وزیری

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد وزیری

17,900 13,700 تومان

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی استاد وزیری

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی دکتر آزادنیا دانشگاه تهران

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی دکتر آزادنیا دانشگاه تهران

15,900 13,600 تومان

خرید و دانلود جزوه کامل اقتصاد مهندسی دکتر آزادنیا دانشگاه تهران