خرید و دانلود جزوه کامل مبانی اقتصاد مهندسی بر مبنای کتاب دکتر اسکونژاد

خرید و دانلود جزوه کامل مبانی اقتصاد مهندسی بر مبنای کتاب دکتر اسکونژاد

17,800 14,400 تومان

آشنا شدن دانشجویان با اصول و مبانی اقتصاد و ارائه تکنیک و مفاهیم لازم برای مقایسه طرح ها و پروژه های مختلف سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بهره، تورم و ...